★ Ligusticum wallichii / Chuan Xiong 250g/ pack ★ Chuanyu ★ Dazhongfa - Factory Direct ★ Wholesale + Retail ★ (Option: 500g)