★ 1kg/ pack ★ Bean / HUANG DOU ★ Da Zhong Fa - Factory Direct ★ Wholesale + Retail ★