"QIAN JIA QJ- Wooden Blinds Outdoor 6'(W) x 6'(H) (Walnut), Bidai Kayu, ????"